• News

Court of Justice of the European Union - Luxembourg

✦ A golden solution for the new Court of Justice in Luxembourg ✦


Approximately 2,500 Mini Canals Optimized devices from Jaga, with a value of € 430,000, are currently in production for the new building of the Court of Justice in Luxembourg.

Jaga tailored trench solution
The Jaga Mini Canal with its minimal installation depth is the ideal solution for offices. Hidden beneath a golden grid is a super-fast Low-H2O heat exchanger that was lacquered completely dark gray and thus rendered "invisible". The golden grids were specially made to match with the towers’ design.

News Hof van Justitie van de EU

Read more...

Won By Jaga - Hornan

✦ Hornan ✦


Meer dan 1.000 Mini vrijstaande toestellen zullen in het project "Hornan" in Zweden een nieuwe thuis krijgen :) Zweedse balletjes ruilen tegen onze radiatoren? Deal!

News Lakhta

Read more...

Highlights uit een interview met Jan.

Een verhelderende kijk op onze values, onze producten , ons klimaat …”


De ontwikkeling van alternatieve energiebronnen wordt elke dag dringender. Energie halen uit de zon, de wind & het water kunnen we eindeloos zonder dat deze voorraden zullen slinken. Met nieuwe technieken kunnen we efficiënter omspringen met deze vormen van duurzame energie. Innovatie is de enige garantie voor een leefbare aarde.

  • Home